top of page

SAMME RETNING /MEN/ ULIKE DESTINASJONER

Historiefortellende Design

I denne eksamensoppgaven var hovedmålet å utvikle historiefortelling ved hjelp av visuell forskning. Oppgaven krevde at jeg beskrev og formidlet historien til et bestemt sted gjennom bruk av visuelle elementer.

Mitt mål var å illustrere reisen fra Kringsjå til Grønland og gi et innblikk i opplevelsene og synene man møter på underveis på denne t-banestrekningen.

 

Alle illustrasjonene er håndtegnet.

bottom of page